სიახლეები

Arrow Down Icon
Image 17 ივნისი 2020 წელი

რა გამოწვევების წინაშე დააყენა სასწავლო დაწესებულებები ჩOVID19-მა, როგორ მიმდინარეობდა სასწავლო პროცესი დისტანციურად და რას სთავაზობს საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა მოსწავლეებს – ამ საკითხებზე „ფორტუნა“ აღნიშნული სკოლის დირექტორს ლალი მელივას ესაუბრა.   -რა ისწავლება თქვენთან და რითია გამოჩეული თქვენი სკოლა კონკურენტებისგან? საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა 2009 წლიდან ფუნქციონირებს და მისი მისიაა, მოსწავლეებმა მიიღონ მაღალი აკადემიური განათლება, გამოიმუშავონ უნარები და ღირებულებები, რომლებიც დაეხმარება მათ საზოგადოებაში საკუთარი ადგილის დამკვიდრებასა და პოტენციალის რეალიზებაში. სკოლა ხელს უწყობს მოსწავლეს, რომ გამოუმუშავდეს ანალიტიკური აზროვნების უნარი, შეეძლოს გუნდური მუშაობის წარმართვა, განვითარდეს მრავალმხრივად და იყოს კანონმორჩილი, პატრიოტი და ტოლერანტი მოქალაქე. გარდა ამისა, ჩვენი სკოლა ზრუნავს, რომ მოსწავლეს შეეძლოს თანამედროვე, სწრაფად ცვლად და დინამიურ გარემოში ორიენტაცია და ადაპტაცია. სკოლა მოსწავლეს უქმნის შემოქმედებით და თანამშრომლობით გარემოს, ხელს უწყობს ურთიერთპატივისცემისა და თანასწორობის პრინციპების დაცვას.   აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენი სკოლა უზრუნველყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს და იგი უვითარებს მოსაწავლეს კულტურულ ფასეულობათა, ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და კანონის მიმართ პატივისცემას, ასევე ხელს უწყობს მის ფიზიკურ განვითარებას, რისთვისაც ორგანიზებას უწევს სპორტულ და სახელოვნებო აქტივობებს, როგორც მოსწავლეების, ასევე მშობელთა და მასწავლებელთა ჩართულობით. სკოლის ერთ–ერთი უმთავრესი ამოცანაა, მოსწავლემ შეძლოს, სწორად აირჩიოს  განვითარების  მომავალი  მიმართულება.   -სწავლების რა მეთოდს იყენებთ? სკოლაში სასწავლო პროცესი ფოკუსირებულია მოსწავლეების საჭიროებებზე, შესაძლებლობებზე, ინტერესებსა და სწავლის სტილზე.   სწავლა რომ სახალისო, საინტერესო პროცესად და ნამდვილ ინტელექტუალურ გამოწვევად იქცეს, პედაგოგები სწავლების პროცესს სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენებით წარმართავენ. სტრატეგიის შერჩევისას მასწავლებელმა უნდა განსაზღვროს გაკვეთილის მიზანი და შერჩეული სტრატეგია უნდა შეესებამებოდეს მოსწავლეთა შესაძლებლობებს. მოგეხსენებათ, რომ სწავლების მეთოდები და სწავლის სტრადეგიები, მოსწავლეთა უნარების ჩამოყალიბება-განვითარებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია. ჩვეულებრივი სასწავლო პროცესი ითვალისწინებს  შემდეგს:   პედაგოგმა მოსწავლეებს დაანახოს საკითხი, პრობლემა, რომელიც მრავალგვარი მიდგომითა და გზით შეიძლება გადაიჭრას,რომელზეც არ არსებობს ერთი სწორი ან არასწორი პასუხი, საჭიროებს ძიებას, ალტერნატივების დაშვებას და იდეების ჩამოყალიბება-განვითარებას. მოსწავლეებმა უნდა გამოიყენონ ნასწავლი მასალა, დამოუკიდებლად მოძიებული ინფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის ხედვა უნდა მიუსადაგონ რეალური ცხოვრების მიზნებსა და მოთხოვნებს. შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება, რაც გამოიხატება იდეათა ახლებური კავშირებისა და შეხამების პოვნაში.   -როგორ ხდება თქვენს სკოლაში მოსწავლეთა მიღება? სკოლაში მოსწავლეთა მიღება ხდება დირექტორთან და ფსიქოლოგთან გასაუბრების შემდეგ.   -რამდენად წარმატებულად გაართვით თავი პანდემიასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს? პანდემიასთან დაკავშირებულმა ცვლილებებმა რადიკალურად შეცვალა სასწავლო პროცესთან არსებული ყველა ნიუანსი. მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის უდიდესი გამოწვევა იყო სწავლების ონლაინ რეჟიმზე გადასვლა, გამომდინარე იქიდან, რომ სასწავლო პროცესი მასწავლებელ/მოსწავლის აქტიურ თანამშრომლობას გულისხმობდა. არ გადავაჭარბებ, თუ ვიტყვი, რომ მთელი გულისხმიერებით მოვეკიდეთ მეტად საპასუხისმგებლო მისიას. აქვე აღვნიშნავ, რომ სკოლის სამმა პედაგოგმა მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის სტანდარტის სასერტიფიკატო ტრეინინგში ,,შერეული/ ჰიბრიდული სწავლების მეთოდები”, რაც საშუალებას მოგვცემს ონლაინსწავლება მეტად ინტერაქციული და შემოქმედებითად საინტერესო გავხადოთ.   კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი სკოლა დიდი პასუხისმგებლობით მოეკიდა ამ რთულ გამოწვევას და ახალი სასწავლო წლისთვის, შესაძლო გართულებების შემთხვევაში, მეტად მნიშვნელოვანი გამოცდილებაც მივიღეთ. სკოლა ჩართულია თანამედროვე, ონლაინ სწავლების  პროცესებში, ახალი პლატფორმების დანერგვაში, როგორებიცაა: ედუპეიჯი, ზუმი, თიმსი, რომლებშიც, შესაძლო გართულების შემთხვევაში, უფრო დახვეწილი გახდება სასწავლო პროცესი.   წარმატებით გავიარეთ ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებული, ფაქტობრივად, ყველა სირთულე. ბავშვები აქტიურად იყვნენ ჩართული პროცესში და მასწავლებლებთან ერთად ცდილობდნენ, საკუთარი აზრი სლოგანების სახით გამოეხატათ. შევქმენით ვიდეორგოლი, რომელშიც  მოსწავლეებმა ნახატებთან ერთად წარმოადგინეს საკუთარი დამოკიდებულება მსოფლიოში მიმდინარე პროცესზე. შემოქმედებითი თვალსაზრისით მეტად გააქტიურდნენ და მეტი მონდომებით ჩაერთნენ საგაკვეთილო პროცესში. 21-ე საუკუნის  თაობისთვის ინტერნეტით ურთიერთობა ძალზე ადვილი, მოსახერხებელი და მისაღებია. მიუხედავად ამისა, მოსწავლე-მასწავლებელს შორის ურთიერთობა ცოცხალი პროცესია და უმჯობესია ის საკლასო ოთახში მიმდინარეობდეს, სადაც ემოციის ( სითბოს,  სიყვარულის…)  გამოხატვა უფრო ადვილად აღსაქმელია და  რეაგირებაც ამა თუ  იმ  საკითხზე სწრაფი და შედეგიანია.   წყარო: https://fortuna.ge/fortuna/post/gaicanit-skola-romelic-khels-uwyobs-moswavles-mravalmkhrivad-ganvitardes-da-sworad-airchios-profesia?fbclid=IwAR1QF9PfyOwqY2K-4aMtGKeZGXVxsjwagsNQzQxnviwaORpx4mZSKlN-2DI  

სრულად
Image 06 მაისი 2020 წელი

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სკოლის ადმინისტრაცია გაცნობებთ, რომ 2020-2021 სასწავლო წლისთვის პირველკლასელთა რეგისტრაცია, გასაუბრება გადავიდა ონლაინ რეჟიმში. ინფორმაციისთის დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომრებზე: 551 16 22 11, 577 415 789, 551 72 12 52, 591 23 79 16. ✔️ სკოლაში თქვენ გელოდებათ მაღალკვალიფიციური მასწავლებელთა გუნდი; ✔️ ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკის, ინგლისურისა და ისტორიის გაძლიერებული სწავლება; ✔️ საბუნებისმეტყველო საგნების გაძლიერებული პროგრამა; ✔️ ხატვის, ჭადრაკის, მუსიკის სპეციალური პროგრამა; ✔️ ერთჯერადი ჯანსაღი კვება, გახანგრძლივებული; ✔️ დამატებით იმუშავებს საგნობრივი წრეები; ✔️ საგნობრივი სწავლება I კლასიდან. I კლასში მიიღებიან ბავშვები, რომლებსაც 2020 წლის 15 სექტემბრამდე უსრულდებათ 6 წელი. წლიური თანხა შეადგენს 3500 ლარს. გადახდა სემესტრულად. მისამართი: სოფ. დიღომი, აღმაშენებლის ქუჩა N52. ვებ-გვერდის მისამართი: www.stnino-school.ge

სრულად
Image 13 მარტი 2020 წელი

მოგესალმებით ძვირფასო მშობლებო და მოსწავლეებო! პირველ რიგში მხნეობას გისურვებთ, უფლის წყალობა არ მოაკლოს თქვენს ოჯახებს და სრულიად საქართველოს. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა - ის ადმინისტრაცია მსოფლიოში შექმნილი პანდემიური სიტუციიდან გამომდინარე, ითვალისწინებს კორონავირუსთან დაკავშირებულ ყველა პრობლემებს, ჯანდაცვის სამინისტროს მითითებებს და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობით ეკიდება მოსწავლეებისა და თანამშრომლების ჯანმრთელობის პრევენციას. ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, გადავდივართ დისტანციური სწავლების რეჟიმზე. "EduPage"-ის საშუალებით მოგეწოდებათ ონლაინ სწავლების ცხრილი, შესაბამისად დავალებები და ვიმედოვნებთ, რომ ერთობლივად შევძლებთ ჩვენი შვილების განათლებაზე ზრუნვას. ნებისმიერი პრობლემის თავიდან ასაცილებლად, ყველა მშობელს თქვენივე მოწოდებულ ელექტრონულ ფოსტაზე თავიდან გამოგეგზავნებათ "EduPage"-ის მომხმარებლის სახელი და პაროლი. ასევე დამრიგებლები კიდევ ერთხელ მოგაწვდიან "EduPage"-ის მოხმარების ინსტრუქციას და თქვენი შვილების "EduPage"-ის მომხმარებლის სახელებს და პაროლებს. პატივისცემით წმინდა ნინოს სკოლის ადმინისტრაცია

სრულად
Image 03 ივლისი 2020 წელი

ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის მართლმადიდებლურ სკოლაში 7 მარტს ჩატარდა დაგეგმილი სადეზინფექციო სამუშაო, სპეციალური ლიცენზირებული კომპანია შპს "შონი"-ს მიერ.

სრულად
Image 06 მარტი 2020 წელი

საქართველოში არსებულმა ყველა საჯარო და კერძო სკოლამ მიიღო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N434 2020 წლის 2 მარტი ქ. თბილისი, ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების შესახებ. 1.ა) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ რეკომენდირებული სადეზინფექციო სამუშაოების ჩასატარებლად, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 2020 წლის 4 მარტიდან 2020 წლის 16 მარტამდე შეჩერდეს სასწავლო პროცესი. წმინდა ნინოს სკოლის ადმინისტრაცია გაცნობებთ, რომ 7-8 მარტს დაგეგმილია სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება სპეციალური ლიცენზირებული კომპანიის მიერ. სკოლა მზად იყო სასწავლო პროცესი გაეგრძელებინა 2020 წლის 9 მარტს, თუმცა საქათველოს მთავრობის ზემოთ აღნიშნული განკარგულების საფუძველზე სწავლა განახლდება 2020 წლის 16 მარტს. პატივისცემით წმინდა ნინოს სკოლის ადმინისტრაცია.

სრულად
Image 09 თებერვალი 2020 წელი

წმინდა ნინოს სკოლაში სადეზინფექციო სამუშაოები ყოველი დღის ბოლოს ტარდება, თუმცა წმინდა ნინოს სკოლის ადმინისტრაცია ითვალისწინებს კორონავირუსთან დაკავშირებით განათლების სამინისტროს რეკომენდაციას და ამ ეტაპისთვის არდადეგებს აცხადებს 2 მარტიდან 8 მართამდე. პატივისცემით წმინდა ნინოს სკოლის ადმინისტრაცია.

სრულად
Image 27 თებერვალი 2020 წელი

26 თებერვალს, წმინდა ნინოს სკოლაში ერთდროული თამაშის სეანსი ჩაატარა მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონმა, ეროვნული ნაკრების წევრმა, საერთაშორისო დიდოსტატმა სალომე მელიამ. მონაწილეობა მიიღეს წმინდა ნინოს სკოლის დაწყებითი კლასის მოსწავლეებმა. მათ ასევე დიდი ინტერესით შეუერთდნენ უფროსკლასელებიც. ერთდროული თამაშის სეანსები ხშირად იმართება ჩვენს სკოლაში, რადგან წარმატებულ მოჭადრაკეებთან თამაში ბავშვებისთვის დიდი სტიმული და მოტივაციაა. მათ ცოდნისა და ბრძოლისუნარიანობის გამოვლენის საშუალება ეძლევათ. სალომე მელია წმინდა ნინოს სკოლის მოსწავლეებზე წერს: "ძალიან მომეწონა მათი მონდომება, განსაკუთრებით კი ის, რომ კულტურულები და მოწესრიგებულები იყვნენ. ძალიან საყვარლები არიან. სასიხარულოა სკოლაში ჭადრაკისადმი დიდი ინტერესი, რომ არის.ძალიან სხარტი და მონდომებული ბავშვები გყავთ". სტუმარმა ჩვენს სკოლას სახსოვრად ჭადრაკის დაფები და სუვენირები გადასცა.

სრულად
Image 21 თებერვალი 2020 წელი

მშობელთა საყურადღებოდ! დაიწყო პირველკლასელთა რეგისტრაცია 2020-2021 სასწავლო წლისათვის. გთხოვთ, დროულად მოგვაწოდოთ ინფორმაცია პირველ კლასში მომსვლელ ბავშვებთან დაკავშირებით. პატივისცემით წმინდა ნინოს სკოლის ადმინისტრაცია

სრულად
Image 20 იანვარი 2020 წელი

2019-2020 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრი, წმინდა ნინოს სკოლამ სწავლა განაახლა ახალ შენობაში. სასწავლო წლის დაწყება სკოლას  და მშობლებს მიულოცა დირექტორმა, დეკანოზმა მამა ანდრია ჯაღმაიძემ, მამა დავით ციცქიშვილმა, სკოლის ადმინისტრაციამ და სკოლის პედაგოგებმა. სკოლის ახალი შენობის გახსნა მოგვილოცეს ასევე წმინდა ნინოს სკოლის კურსდამთავრებულებმა, რომლებმაც წარმატებითი ჩააბარეს ეროვნული გამოცდები და სტუდენტები გახდნენ. სკოლა დიდი ხალისით ემზადებოდა მე-2 სემესტრის დასაწყებად.  ცენტრალური ტრასიდან, გამონაბოლქვისგან და დაბინძურებული ქუჩებისგან მოშორებით, ეკოლოგიურად სუფთა უბანში, შენობა აღჭურვილია: დიდი და ნათელი საკლასო ოთახებით; თანამედროვე ინტერიერით; წიწვოვანი ეზოთი; მუსიკის, ცეკვის, ხატვისა და ჭადრაკის აუდიტორიებით; ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის კაბინეტებით; მრავალფეროვანი ბიბლიოთეკითა და კომპიუტერული ოთახებით; ფსიქოლოგის და ექიმის კაბინეტით; მშობლებისთვის ტავისუფალი პარკირების საშუალებით. წმინდა ნინოს ახალი სკოლის მისამართია: სოფელი დიღომი, დავით აღმაშენებლის ქ. #52 ენდეთ ჩვენ 10 წლიან გამოცდილებას! პატივისცემით სკოლის ადმინისტრაცია.

სრულად
Image 27 იანვარი 2020 წელი

ცენტრალური ტრასიდან, გამონაბოლქვისგან და დაბინძურებული ქუჩებისგან მოშორებით, ეკოლოგიურად სუფთა უბანში, შენობა აღჭურვილია: დიდი და ნათელი საკლასო ოთახებით; თანამედროვე ინტერიერით; წიწვოვანი ეზოთი; მუსიკის, ცეკვის, ხატვისა და ჭადრაკის აუდიტორიებით; ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის კაბინეტებით; მრავალფეროვანი ბიბლიოთეკითა და კომპიუტერული ოთახებით; ფსიქოლოგის და ექიმის კაბინეტით; მშობლებისთვის ტავისუფალი პარკირების საშუალებით. წმინდა ნინოს ახალი სკოლის მისამართია: სოფელი დიღომი, დავით აღმაშენებლის ქ. #52

სრულად