სახელმძღვანელოები

Arrow Down Icon
Image
სახელმძღვანელოები 2022 - 2023

სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი I-VI კლასი

I კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - ნანა სახეჩიძე, ნინო ხაჭვანი, ლანა ჭელიძე, ანა არველაძე (კომპლექტი) - გამომცემლობა შპს „აბიტურიენტთა ინტენსიური მომზადების ცენტრი“
 • მათემატიკა - ვეფხვაძე, გოგიშვილი, მებონია, ქურჩიშვილი - გამომცემლობა შპს "ინტელექტი"
 • ინგლისური ენა - შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა "New Building Blocks"
 • ბუნებისმეტყველება (ჩვენი გარემო) - შალვაშვილი, მაჭავარიანი - გამომცემლობა შპს "შემეცნება"
 • მუსიკა - სულაქველიძე, მინდორაშვილი, კოპალიანი, დათუკაშვილი - გამომცემლობა შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - მაჭარაშვილი, სილაგაძე, ჯაბუა, მაჭარაშვილი - გამომცემლობა შპს "მერიდიანი"

II კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - ნანა სახეჩიძე, ნინო ხაჭვანი, ლანა ჭელიძე, ანა არველაძე (კომპლექტი) - გამომცემლობა შპს „აბიტურიენტთა ინტენსიური მომზადების ცენტრი“
 • მათემატიკა - ვეფხვაძე, გოგიშვილი, მებონია, ქურჩიშვილი - გამომცემლობა შპს "ინტელექტი"
 • ინგლისური ენა - შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა "New Building Blocks"
 • ბუნებისმეტყველება (ჩვენი გარემო) - შალვაშვილი, მაჭავარიანი - გამომცემლობა შპს "შემეცნება"
 • მუსიკა - სულაქველიძე, მინდორაშვილი, კოპალიანი, დათუკაშვილი - გამომცემლობა შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - მაჭარაშვილი, სილაგაძე, ჯაბუა, მაჭარაშვილი - გამომცემლობა შპს "მერიდიანი"

III კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - ნანა სახეჩიძე, ნინო ხაჭვანი, ლანა ჭელიძე, ანა არველაძე (კომპლექტი) - გამომცემლობა შპს „აბიტურიენტთა ინტენსიური მომზადების ცენტრი“
 • მათემატიკა - ვეფხვაძე, გოგიშვილი, მებონია, ქურჩიშვილი - გამომცემლობა შპს "ინტელექტი"
 • ინგლისური ენა - შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა "New Building Blocks"
 • ბუნებისმეტყველება (ჩვენი გარემო) - შალვაშვილი, მაჭავარიანი - გამომცემლობა შპს "შემეცნება"
 • მუსიკა - სულაქველიძე, მინდორაშვილი, კოპალიანი, დათუკაშვილი - გამომცემლობა შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - მაჭარაშვილი, სილაგაძე, ჯაბუა, მაჭარაშვილი - გამომცემლობა შპს "მერიდიანი"
 • რუსული - ბარსეგოვა დ1 - გამომცემლობა 21 საუკუნე
 • მე და საზოგადოება - ნ. ტალახაძე - შპს გამომცემლობა "სიდი" 

IV კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - ნანა სახეჩიძე, ნინო ხაჭვანი, ლანა ჭელიძე, ანა არველაძე (კომპლექტი) - გამომცემლობა შპს „აბიტურიენტთა ინტენსიური მომზადების ცენტრი“
 • მათემატიკა - ვეფხვაძე, გოგიშვილი, მებონია, ქურთიშვილი - გამომცემლობა "ინტელექტი"
 • ინგლისური ენა - შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა "New Building Blocks"
 • ბუნებისმეტყველება (ჩვენი გარემო) - შალვაშვილი, მაჭავარიანი - გამომცემლობა "შემეცნება"
 • მუსიკა - სულაქველიძე, მინდორაშვილი, კოპალიანი, დათუკაშვილი - გამომცემლობა "გაზეთი საქართველოს მაცნე"
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - მაჭარაშვილი, სილაგაძე, ჯაბუა, მაჭარაშვილი - გამომცემლობა "მერიდიანი"
 • რუსული - ბარსეგოვა დ2 - გამომცემლობა 21 საუკუნე
 • მე და საზოგადოება - ნ. ტალახაძე - შპს გამომცემლობა სიდი 

V კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე - გამომცემლობა " საგამომცემლო სახლი სწავლანი"
 • მათემატიკა - წილოსანი, ჯაფარიძე, წულაია - ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
 • ინგლისური ენა - შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა "New Building Blocks"
 • ბუნებისმეტყველება (ჩვენი გარემო) - შალვაშვილი, მაჭავარიანი, ტაბიძე - გამომცემლობა "შემეცნება"
 • ჩვენი საქართველო - რ. თოფჩიშვილი, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. ელისბარაშვილი, გ. ავთანდილაშვილი - გამომცემლობა "კლიო"
 • რუსული ენა - ბარსეგოვა V კლასი - გამომცემლობა 21-ე საუკუნე
 • მუსიკა - მ. ჩიკვაიძე - გამომცემლობა ინტელექტი
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - მაჭარაშვილი, სილაგაძე, ჯაბუა, მაჭარაშვილი - გამომცემლობა "მერიდიანი"

VI კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე - გამომცემლობა " საგამომცემლო სახლი სწავლანი"
 • მათემატიკა - წილოსანი, ჯაფარიძე, წულაია - ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
 • ინგლისური ენა - შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა "New Building Blocks"
 • ბუნებისმეტყველება (ჩვენი გარემო) - შალვაშვილი, მაჭავარიანი, ტაბიძე - გამომცემლობა "შემეცნება"
 • ჩვენი საქართველო - რ. თოფჩიშვილი, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. ელისბარაშვილი, გ. ავთანდილაშვილი - გამომცემლობა "კლიო"
 • რუსული ენა - ბარსეგოვა VI კლასი - გამომცემლობა 21-ე საუკუნე
 • მუსიკა - მ. ჩიკვაიძე - გამომცემლობა ინტელექტი
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - მაჭარაშვილი, სილაგაძე, ჯაბუა, მაჭარაშვილი - გამომცემლობა "მერიდიანი"

 

გაიგე მეტი

Image
სახელმძღვანელოები 2022 - 2023

სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი VII-XII კლასი

VII კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - ლ. თუშურუ, ნ. შარაშენიძე - გამომცემლობა შპს "დიოგენე"
 • მათემატიკა - გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე – გამომცემლობა შპს "ინტელექტი"
 • ინგლისური ენა - თ. ჯაფარიძე - შპს ბაკურ სულაკაური
 • ისტორია - ნ. ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე - გამომცემლობა შპს "დიოგენე"
 • გეოგრაფია - მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე - გამომცემლობა შპს "ბაკურ სულაკაური"
 • მოქალაქეობა - ნ. ტალახაძე - გამომცემლობა "სიდი-სულაკაური" (ერთობლივი)
 • ბიოლოგია - ნ. ზაალიშვილი - გამომცემლობა შპს "ტრიასი"
 • ფიზიკა - რ. ქანთარია, ლ.ჩაჩუა, თ. ხუჭუა - გამომცემლობა "კლიო-მერიდიანი" (ერთობლივი)
 • რუსული ენა - ბარსეგოვა VII კლასი - შპს "გამომცემლობა 21"
 • მუსიკა - მ. ჩიკვაიძე - გამომცემლობა შპს "ინტელექტი"
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - ნ.მაჭარაშვილი, ნ.სილაგაძე, ნ. ჯაბუა - გამომცემლობა შპს "მერიდიანი"

VIII კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - ლ. თუშური, ნ. შარაშენიძე - გამომცემლობა შპს "დიოგენე"
 • მათემატიკა - თინა ბექაური - გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
 • ინგლისური ენა - თამარ ჯაფარიძე - New Building Bridges8 - ბაკურ სულაკაური
 • ისტორია -  ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე, ნათია ფირცხალავა - გამომცემლობა შპს "დიოგენე"
 • გეოგრაფია - მ. ბლიაძე, კერესელიძე - ბაკურ სულაკაური
 • ფიზიკა - ქეთევან ტატიშვილი - გამომცემლობა შპს "დიოგენე"
 • ქიმია - თინათინ ბუთხუზი - შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"
 • ბიოლოგია - ზაალიშვილი, იოსებაშვილი - საგამომცემლო სახლი "ტრიასი"
 • მუსიკა - ლია სულაქველიძე - შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, ნინო მიქაბერიძე - შპს "დიოგენე"
 • რუსული ენა - ბარსეგობა VIII კლასი - გამომცემლობა "არტანუჯი"
 • მოქალაქეობა - სოფიო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე - გამომცემლობა შპს "დიოგენე"

IX კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - მაია მენაბდე, ნათია ფურცელაძე, ნანა სახეჩიძე - შპს "სულაკაურის გამომცემლობა"
 • მათემატიკა - გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია – გამომცემლობა "ინტელექტი"
 • ინგლისური ენა - თამარ ჯაფარიძე - შპს "სულაკაურის გამომცემლობა"
 • რუსული ენა - მარინე ბარსეგოვა IX კლასი - შპს 21-ე საუკუნე
 • ისტორია - ნ. ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე, ა. თაბუკაშვილი, ნ. ფირცხალავა - შპს "დიოგენე"
 • გეოგრაფია - მ.ბლიაძე, კერესელიძე - ბაკურ სულაკაური
 • ფიზიკა - ქეთევან ტატიშვილი - შპს "დიოგენე"  
 • ქიმია - თ. ბუთხუზი, თ. ხატისაშვილი, ს. ფაცაცია, მ. კუჭუხიძე - შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე" 
 • ბიოლოგია - ზაალიშვილი, იოსებაშვილი - საგამომცემლო სახლი „ტრიასი“
 • სამოქალაქო განათლება - ს. ბაჩილავა, დ. ლოსაბერიძე, მ. გოგოჭური - შპს „დიოგენე“
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია - შპს "სულაკაურის გამომცემლობა"
 • მუსიკა - მ. ჩიკვაიძე - ინტელექტი

X კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - მაია მენაბდე, ნათია ფურცელაძე, ნანა სახეჩიძე - შპს "სწავლანი"
 • მათემატიკა - გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია – გამომცემლობა ინტელექტი
 • ინგლისური ენა - SuzanneGaynor, Carolyn Barrachkough, Elaine Boyd Active A2 - არტანუჯი
 • რუსული ენა - მ. ლორთქიფანიძე ს6 - არტანუჯი
 • ისტორია - ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე, არჩილ თაბუკაშვილი, ნათია ფირცხალავა - გამომცემლობა დიოგენე
 • გეოგრაფია - მ.ბლიაძე, კერესელიძე - ბაკურ სულაკაური
 • ფიზიკა - ქ. ტატიშვილი - გამომცემლობა დიოგენე  
 • ქიმია - ვარდიაშვილი - ინტელექტი
 • ბიოლოგია - ზაალიშვილი - საგამომცემლო სახლი „ტრიასი“
 • სამოქალაქო განათლება - სოფიო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე, მინდია გოგოჭური - შპს „დიოგენე“
 • საქართველოს ისტორია - სოფიო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე, მინდია გოგოჭური - შპს „დიოგენე“

XI კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - როდონაია - შპს "სწავლანი"
 • მათემატიკა - გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია – გამომცემლობა ინტელექტი
 • ინგლისური ენა - Suzanne Gaynor, Carolyn Barrachkough, Elaine Boyd Active B1 - Pearson Education Linitixl
 • რუსული ენა - ლორთქიფანიძე ს7 - არტანუჯი
 • ისტორია - სანიკიძე, გორდეზიანი, კიღურაძე - ბაკურ სულაკაური
 • გეოგრაფია - მ.ბლიაძე, კერესელიძე - ბაკურ სულაკაური
 • ფიზიკა - გედენიძე, ლაზარაშვილი - ინტელექტი
 • ქიმია - ვარდიაშვილი - ინტელექტი
 • ბიოლოგია - ზაალიშვილი, იოსებაშვილი - საგამომცემლო სახლი „ტრიასი“
 • საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება - ნოდარ სააკაშვილი - შპს "მვპ"

XII კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - როდონაია - შპს "სწავლანი"
 • მათემატიკა - გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია – გამომცემლობა ინტელექტი
 • ისტორია - გ.სანიკიძე, რ.გაჩეჩილაძე, ნ.კიღურაძე - ბაკურ სულაკაური
 • სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება - ნ. ტალახაძე - შპს "სიდი"
 • რუსული ენა - ლორთქიფანიძე ს8 - არტანუჯი
 • ინგლისური ენა - Suzanne Gaynor, Carolyn Barrachkough, Elaine Boyd Active B1+ - Pearson Education Linitixl

 

 

გაიგე მეტი