სასწავლო წლის

კალენდარი

Arrow Down Icon

2022 - 2023 სასწავლო წლის კალენდარი

2022-2023 სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მათ სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადაგები. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი სწავლებაც. კერძოდ, ექვსდღიანი სწავლება დასაშვებია, თუ:

ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას;

ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები;

გ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე დღე განსაზღვროს დასვენების დღედ.

სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ სემესტრს. I სემესტრი იწყება 2022 წლის 15 სექტემბერს და მთავრდება 2022 წლის 29 დეკემბერს, II სემესტრი იწყება 2023 წლის 16 იანვრიდან და მთავრდება 2023 წლის 16 ივნისს. მე-12 კლასისთვის - 2023 წლის 19 მაისს.

2022 - 2023 სასწავლო წელს სწავლის ხანგრძლივობა მოიცავს:

I-XI კლასებისათვის:

 • პირველი სემესტრი - 74 სასწავლო დღე;       
 • მეორე სემესტრი - 102 სასწავლო დღე;                       
 • სულ - 176 სასწავლო დღე.

XII კლასებისათვის:

 • პირველი სემესტრი - 74 სასწავლო დღე;                   
 • მეორე სემესტრი - 82 სასწავლო დღე;                         
 • სულ - 156 სასწავლო დღე.

ზამთრის არდადეგები იწყება 30 დეკემბრიდან და გრძელდება 15 იანვრის ჩათვლით. სააღდგომო არდადეგები იწყება დიდ ხუთშაბათს და გრძელდება ოექვსი კალენდარული დღის განმავლობაში.

გაკვეთილების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 წუთით. პირველ კლასში, გაკვეთილის ხანგრძლივობა 35 წუთია, ხოლო მეორე კლასში 40 წუთი. გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები, პანდემია და ა.შ), როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის დროის შემცირების მიზნით.

პირველ კლასში შესვენება გაკვეთილებს შორის 15 წუთიანია, ხოლო მესამე და მეოთხე გაკვეთილებს შორის შესვენება არის 25 წუთიანი. მეორე კლასში შესვენება გაკვეთილებს შორის არის 10 წუთიანი, ხოლო მესამე და მეოთხე გაკვეთილებს შორის არის 20 წუთიანი. III-XII კლასის შესვენება გაკვეთილებს შორის არის 5 წუთიანი, ხოლო მესამე და მეოთხე გაკვეთილს შორის შესვენება არის 15 წუთიანი.

უქმე დღეებია:

 • 14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა
 • 23 ნოემბერი - გიორგობა
 • 19 იანვარი - ნათლისღება
 • 3 მარტი - დედის დღე
 • 13 აპრილიდან 18 აპრილის ჩათვლით (13, 14, 17, 18 აპრილი) - სააღდგომო დასვენება
 • 12 მაისი - ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე
 • 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე