სასწავლო წლის

კალენდარი

Arrow Down Icon

2020 - 2021 სასწავლო წლის კალენდარი

2020-2021 სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მათ სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადაგები. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი სწავლებაც. კერძოდ, ექვსდღიანი სწავლება დასაშვებია, თუ:

ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას;

ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები;

გ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე დღე განსაზღვროს დასვენების დღედ.

სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ სემესტრს. I სემესტრი იწყება 2020 წლის 15 სექტემბერს და მთავრდება 2020 წლის 30 დეკემბერს, IIსემესტრი იწყება 2021 წლის 20 იანვრიდან და მთავრდება 2021 წლის 18 ივნისს. მე-12 კლასისთვის - 2021 წლის 20 მაისს.

2020 - 2021 სასწავლო წელს სწავლის ხანგრძლივობა მოიცავს:

I-XI კლასებისათვის:

 • პირველი სემესტრი - 75 სასწავლო დღე;       
 • მეორე სემესტრი - 100 სასწავლო დღე;                       
 • სულ - 175 სასწავლო დღე.

XII კლასებისათვის:

 • პირველი სემესტრი - 75 სასწავლო დღე;                   
 • მეორე სემესტრი - 80 სასწავლო დღე;                         
 • სულ - 155 სასწავლო დღე.

ზამთრის არდადეგები იწყება 31 დეკემბრიდან და გრძელდება 19 იანვრის ჩათვლით. სააღდგომო არდადეგები იწყება წითელი პარასკევის წინა დღეს და გრძელდება სამი კალენდარული დღის განმავლობაში.

გაკვეთილების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 წუთით. პირველ კლასში, გაკვეთილის ხანგრძლივობა 35 წუთია, ხოლო მეორე კლასში 40 წუთი. გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები, პანდემია და ა.შ), როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის დროის შემცირების მიზნით.

პირველ კლასში შესვენება გაკვეთილებს შორის 15 წუთიანია, ხოლო მესამე და მეოთხე გაკვეთილებს შორის შესვენება არის 20 წუთიანი. მეორე კლასში შესვენება გაკვეთილებს შორის არის 10 წუთიანი, ხოლო მესამე და მეოთხე გაკვეთილებს შორის არის 15 წუთიანი. III-XII კლასის შესვენება გაკვეთილებს შორის არის 5 წუთიანი, ხოლო მესამე და მეოთხე გაკვეთილს შორის შესვენება არის 10 წუთიანი.

უქმე დღეებია:

 • 14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა
 • 23 ნოემბერი - გიორგობა
 • 3 მარტი - დედის დღე
 • 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე
 • 9 აპრილი - დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე
 • 29 აპრილიდან 3 მაისის ჩათვლით (29,30,3) - სააღდგომო დასვენება
 • 12 მაისი - ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე
 • 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე