მიღება

Arrow Down Icon
Image
მიღება

გადმომსვლელთათვის

  • სკოლაში მოსწავლეთა გადმოსვლა შესაძლებელია ვაკანტური ადგილის არსებობის შემთხვევაში;
  • სკოლაში გადმოსვლის მსურველები მიიღებიან გასაუბრებისა, ან ტესტირებების საფუძველზე.

Image
მიღება

საბუთები

სკოლაში ჩარიცხვისა და აგრეთვე გადმომსვლელთათვის საჭიროა შემდეგი საბუთები:

  • განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;
  • ორი ფოტოსურათი 3X4-ზე, ფოტოსურათი CD დისკზე;
  • დაბადების მოწმობის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად;
  • მშობელთა პირადობის მოწმობების ასლები;
  • ჯანმრთელობის ცნობა;
  • არასრულწლოვანთა რეგისტრაციის ბარათი საჯარო რეესტრიდან;
  • ხელშეკრულება.

Image
საბანკო რეკვიზიტები

"საქართველოს ბანკი"

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა.

ანგარიშისის ნომერი: GE48BG0000000161809720

ბანკის კოდი : BAGAGE22

მიუთითეთ: მოსწავლის გვარი, სახელი, კლასი. საფუძველი სწავლის გადასახადი.

 

 

"თიბისი ბანკი"

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა.

ანგარიშისის ნომერი: GE33TB7569436020100004

ბანკის კოდი : TBCBGE22 

მიუთითეთ: მოსწავლის გვარი, სახელი, კლასი. საფუძველი სწავლის გადასახადი.