ადმინისტრაციული ერთეული

ჩვენი გუნდი

Arrow Down Icon
ჩვენი გუნდი

ადმინისტრაციული ერთეული

Image

თინათინ ცოცხალაშვილი

ფინანსური მენეჯერი
Image

კობა ბუჩუკური

მატერიალურ-ტექნიკური მენეჯერი
Image

ფიქრია კიკვიძე

ბიბლიოთეკარი
Image

თამთა ბუჩუკური

ხარისხის მართვის მენეჯერი
Image

თორნიკე ბუჩუკური

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და PR მენეჯერი
Image

ქეთევან ვაჩიბერიძე

სასწავლო პროცესისა და სოციალური მედიის მენეჯერი
Image

სალომე ოსეფაშვილი

იურისტი
Image

სოფიო გორგილაძე

ღონისძიების ორგანიზატორი