საშუალო სკოლა

სასწავლო პროცესი

Arrow Down Icon

საშუალო სკოლა

საგნები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • მათემატიკა
 • ისტორია
 • საქართველოს ისტორია
 • ბიოლოგია
 • ქიმია
 • ფიზიკა
 • გეოგრაფია
 • სამოქალაქო განათლება
 • სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 
 • ინგლისური ენა
 • რუსული ენა
 • გერმანული ენა
 • საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 
 • მულტიმედია და დიზაინი
 • სპორტი

 

საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

შეუქმნას მოსწავლეს პირობები თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი განათლების მისაღებად;

დაეხმაროს მოსწავლეს მომავალი არჩევანის გასაკეთებლად (სწავლის გასაგრძელებლად და/ან შრომით საქმიანობაში ჩასაბმელად);

მისცეს მოსწავლეს ხარისხიანი სრული ზოგადი განათლება.