საბაზო სკოლა

სასწავლო პროცესი

Arrow Down Icon

საბაზო სკოლა

საგნები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • მათემატიკა
 • ისტორია
 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საფუძვლები
 • ბიოლოგია
 • ქიმია
 • ფიზიკა
 • გეოგრაფია
 • ინგლისური ენა
 • რუსული ენა
 • გერმანული ენა
 • სამოქალაქო განათლება
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
 • მუსიკა
 • ქართული ხალხური სიმღერა და გალობა
 • ჭადრაკი
 • ქართული ცეკვა
 • ფიზიკური აღზრდა (სპორტი)
 • ფრანგული ენა

 

საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში;  

შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში;

შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად, ან შრომით ბაზარზე სწორი არჩევანის გასაკეთებლად.