სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი VII-XII კლასი

Arrow Down Icon

VII კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - ლ. თუშურუ, ნ. შარაშენიძე - გამომცემლობა შპს "დიოგენე"
 • მათემატიკა - გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე – გამომცემლობა შპს "ინტელექტი"
 • ისტორია - ნ. ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე - გამომცემლობა შპს "დიოგენე"
 • გეოგრაფია - მ.ბლიაძე, დ.კერესელიძე - გამომცემლობა შპს "ბაკურ სულაკაური"
 • მოქალაქეობა - ნ. ტალახაძე, თ. ბექიშვილი - გამომცემლობა "სიდი-სულაკაური"
 • ბიოლოგია - ნ. ზაალიშვილი, თ. ზარდიაშვილი - გამომცემლობა შპს "ტრიასი"
 • ფიზიკა - რ. ქანთარია, ლ. ჩაჩუა, თ. ხუჭუა - გამომცემლობა "კლიო-მერიდიანი"
 • რუსული ენა - ბარსეგოვა - შპს "გამომცემლობა 21"
 • მუსიკა - მ.ჩიკვაიძე - გამომცემლობა შპს "ინტელექტი"
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - ნ.მაჭარაშვილი, ნ.სილაგაძე, ნ. ჯაბუა - გამომცემლობა შპს "მერიდიანი"

VIII კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - ლ. თუშური, ნ. შარაშენიძე - გამომცემლობა შპს "დიოგენე"
 • მათემატიკა - თინა ბექაური - გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
 • ისტორია -  ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე, ნათია ფირცხალავა - გამომცემლობა შპს "დიოგენე"
 • გეოგრაფია - მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია - ბაკურ სულაკაური
 • ფიზიკა - ქეთევან ტატიშვილი - გამომცემლობა შპს "დიოგენე"
 • ქიმია - თინათინ ბუთხუზი - შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"
 • ბიოლოგია - ზაალიშვილი, იოსებაშვილი - საგამომცემლო სახლი "ტრიასი"
 • მუსიკა - ლია სულაქველიძე - შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, ნინო მიქაბერიძე - შპს "დიოგენე"
 • რუსული ენა - მ. ლორთქიფანიძე ს3 - გამომცემლობა "არტანუჯი"
 • მოქალაქეობა - სოფიო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე - გამომცემლობა შპს "დიოგენე"

IX კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - მაია მენაბდე, ნათია ფურცელაძე, ნანა სახეჩიძე - შპს "სულაკაურის გამომცემლობა"
 • მათემატიკა - გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია – გამომცემლობა ინტელექტი
 • რუსული ენა - მარინე ბარსეგოვა - შპს 21-ე საუკუნე
 • ისტორია - ნ. ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე, ა. თაბუკაშვილი, ნ. ფირცხალავა - შპს "დიოგენე"
 • გეოგრაფია - მ.ბლიაძე - ბაკურ სულაკაური
 • ფიზიკა - ქეთევან ტატიშვილი - შპს "დიოგენე"
 • ქიმია - თ. ბუთხუზი, თ. ხატისაშვილი, ს. ფაცაცია, მ. კუჭუხიძე - შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"
 • ბიოლოგია - ზაალიშვილი, იოსებაშვილი - საგამომცემლო სახლი „ტრიასი“
 • სამოქალაქო განათლება - ს. ბაჩილავა, დ. ლოსაბერიძე, მ. გოგოჭური - შპს „დიოგენე“
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია - შპს "სულაკაურის გამომცემლობა"
 • მუსიკა - მ.ჩიკვაიძე - ინტელექტი

X კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - როდონაია - შპს "სწავლანი"
 • მათემატიკა - გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია – გამომცემლობა ინტელექტი
 • რუსული ენა - მ. ლორთქიფანიძე ს6 - არტანუჯი
 • ისტორია - ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე, ლ. გორდეზიანი - ბაკურ სულაკაური
 • გეოგრაფია - მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია - ბაკურ სულაკაური
 • ფიზიკა - გედენიძე, ლაზარაშვილი - ინტელექტი
 • ქიმია - ვარდიაშვილი - ინტელექტი
 • ბიოლოგია - ზაალიშვილი, იოსებაშვილი - საგამომცემლო სახლი „ტრიასი“
 • სამოქალაქო განათლება - ნ.ტალახაძე, თ. ქალდანი - შპს „სიდი“

XI კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - როდონაია - შპს "სწავლანი"
 • მათემატიკა - გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია – გამომცემლობა ინტელექტი
 • რუსული ენა - ლორთქიფანიძე ს7 - არტანუჯი
 • ისტორია - სანიკიძე, გორდეზიანი, კიღურაძე - ბაკურ სულაკაური
 • გეოგრაფია - მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია - ბაკურ სულაკაური
 • ფიზიკა - გედენიძე, ლაზარაშვილი - ინტელექტი
 • ქიმია - ვარდიაშვილი - ინტელექტი
 • ბიოლოგია - ზაალიშვილი, იოსებაშვილი - საგამომცემლო სახლი „ტრიასი“
 • საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება - ნოდარ სააკაშვილი - შპს „მვპ“

XII კლასი

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - როდონაია - შპს "სწავლანი"
 • მათემატიკა - გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია – გამომცემლობა ინტელექტი
 • ისტორია - გ.სანიკიძე, რ.გაჩეჩილაძე, ნ.კიღურაძე - ბაკურ სულაკაური
 • სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება - ნ.ტალახაძე - შპს „სიდი“
 • რუსული ენა - ლორთქიფანიძე ს8 - არტანუჯი